Resultaten voor doopsel

 
doopsel
 
Doopsel parochiesedegem.be.
Een heel boeiende website over het doopsel op Nieuw Kerknet vind je hier. Wens je een afschrift van de doopakte uit de registers van onze parochies, dan kan je een aanvraag richten via jouw parochie of contact opnemen met de pastorie.
Parochiefederatie Berlaar Doopsel.
Het doopsel zegt ook, in die krachtige symbolen van water en licht, dat het kwaad en de dood niet zullen overwinnen, maar dat het leven sterker is dan de dood. Voor de eerste christenen was dat de ultieme betekenis van het doopsel: met Jezus sterven én verrijzen.
Doopsel.
Willen wij een bewuste stap zetten, en ons als actief lid mee inzetten voor de geloofsgemeenschap en voor de samenleving en kiezen wij van daaruit voor het doopsel van ons kind? Er kunnen vele vragen gesteld worden bij het doopsel.
Doopsel Scherpenheuvel.
Dit kan uiteraard en ook hiervoor worden de nodige afspraken gemaakt met de pastoor. Volwassenen die het doopsel wensen te ontvangen, spreken hierover eerst met de pastoor die hen een weg zal aanreiken van catechese en voorbereiding op doopsel, vormsel en eucharistie.
Is het doopsel van jouw kleinkind geldig? Radio 2, de grootste familie.
Je kind kan maar één keer in zijn leven gedoopt worden. Maar als je kind niet gedoopt is in een rooms-katholieke kerk, dan kan de pastoor van de parochie waar je kind zijn eerste communie wil doen dat doopsel niet voldoende vinden.
Doopsel kerkleinbrabant.be.
Overzicht van de infoavonden: klik hier. Door het doopsel word je opgenomen in de christelijke kerkgemeenschap, je wordt als het ware ondergedompeld in de gemeenschap van gelovigen. Je laten dopen is met andere woorden een keuze om als christen door het leven te gaan. Het doopsel vindt plaats samen met anderen in onze parochiekerken.
doopsel.
in de kerk van Sint-Denijs. Indien er meerdere aanvragen zijn voor dezelfde zondag, wordt een groepsdoop georganiseerd. Voorafgaand aan het doopsel wordt gevraagd aan de ouders van wie hun eerste kindje gedoopt wordt in onze pastorale eenheid, om één voorbereidingsavond te volgen.
Doopsel Kinderkerk Oud-Turnhout.
Ouders die hun kindje willen laten dopen, doen de aanvraag liefst twee maanden voor de maand van de doopviering, bij de verantwoordelijke van de parochie waar de doop plaatsvindt. De ouders worden vervolgens uitgenodigd op een voorbereidende ouderavond, in principe de eerste woensdag van de maand waarin de doop is.
DOOPSEL Parochiepastoraal Zone Averbode.
In de parochie Testelt zijn er individuele doopvieringen, normaal op zaterdag. Afspraken worden gemaakt met pastoor Erik Stynen Voor meer inlichtingen: Erik Stynen, Dorp 6, 3272 Testelt tel 013 77 12 33, email eric.stynen@telenet.be. Méér algemene informatie over het sacrament van het doopsel kan je vinden in deze folder: kiezen voor het doopsel.
Doopsel kerkleinbrabant.be.
Inschrijving voor een doop. Zoneploeg en Pastores. Door het doopsel word je opgenomen in de kerkgemeenschap, je wordt als het ware ondergedompeld in de gemeenschap van gelovigen. Je laten dopen is met andere woorden een bevestiging van je christen zijn.
Doopsel Kerknet.
Het doopsel vormt samen met de communie en vormsel de initiatiesacramenten. De aanvraag voor het doopsel gebeurt best door de ouders zelf, minstens 4 weken voor de datum. Door het doopsel wordt men opgenomen in de kerkgemeenschap. Daarom is de doopviering steeds in één van onze kerken.
Doopsel.
Het doopsel is het eerste sacrament, door het doopsel word je met Jezus herboren als iemand die bereid is als christen te groeien en te leven. Vaak maken ouders deze keuze voor hun pasgeboren kindje, maar ook op latere leeftijd kan men zelf kiezen om gedoopt te worden.

Contacteer ons